Disclaimer

Algemeen

Deze Disclaimer is van toepassing op het gebruik van www.digitaltales.be, de website van:

Tine de Langhe – Digital Tales
Pikkelstraat 77
8540 Deerlijk
Ondernemingsnummer 0811.676.402
Btw-nummer BE0811.676.402

Hierna genoemd ‘Digital Tales

E-mail : tine@digitaltales.be

Digital Tales behoudt zich het recht voor onderhavige Disclaimer van tijd tot tijd te wijzigen en zal deze steeds op zijn website publiceren. Digital Tales raadt u aldus aan dit document periodiek te bekijken.

Deze Disclaimer werd voor het laatst geüpdatet op 2 mei 2023. 

Indien u niet akkoord kan gaan met onderstaande bepalingen vraagt Digital Tales u deze website te verlaten.

Inhoud van de website

Digital Tales streeft ernaar de inhoud en informatie van deze website volledig, juist, up to date en correct weer te geven. Echter, de inhoud en informatie op deze website (teksten, afbeeldingen, video’s etc.) is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Zo garandeert Digital Tales bijvoorbeeld geenszins de geschiktheid van de informatie in een specifiek (commercieel) geval en/of individu.

Digital Tales behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor wijzigingen aan te brengen, dan wel informatie te verwijderen en dit zonder voorafgaandelijke kennisgeving.

Het is mogelijk dat er alsnog fouten of onvolledigheden in de aangeleverde inhoud en informatie zitten. Heeft u zelf verkeerde informatie gezien? Contacteer Digital Tales dan via tine@digitaltales.be.

Werking van de website

Daarenboven streeft Digital Tales naar een perfecte werking van alle functionaliteiten van deze website. Digital Tales kan evenwel niet garanderen dat de website geen virussen of andere (technische) tekortkomingen bevat.

Intellectuele eigendom

Digital Tales behoudt zich uitdrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten, o.a. auteursrechten, merkrechten, voor op alle inhoud (tekst, afbeeldingen, video’s etc.) van deze website. Bepaalde afbeeldingen kunnen in eigendom van derde partijen zijn. Niets mag gekopieerd of anderszins gereproduceerd of gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke toelating van Digital Tales (behoudens wettelijke uitzonderingen).

Third party links

Wanneer de website verwijst naar andere websites of specifieke hyperlinks bevat, betekent dit niet dat Digital Tales alle inhoud van deze websites goedkeurt en in geen geval kan hij dus verantwoordelijk gesteld worden voor het deugdelijk functioneren van of de inhoud van deze andere websites.

Aansprakelijkheid

Digital Tales kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de toegang of het gebruik van deze website door zijn websitebezoekers, maar zij sluit haar aansprakelijkheid niet uit voor haar bedrieglijk opzet, fraude of wanneer de uitsluiting of beperking niet zou toegestaan zijn overeenkomstig de toepasselijke wetgeving of rechtspraak. Zo mogelijk is zijn aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot €10.000.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Het Belgisch recht is van toepassing op deze Disclaimer. Geschillen zullen behandeld worden voor de bevoegde rechtbanken en hoven van het arrondissement van het vestigingsadres van Digital Tales.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of bezorgdheden omtrent deze Disclaimer of de website in het algemeen? Laat zeker niet na om een bericht te sturen naar tine@digitaltales.be. U kan ons ook bereiken door een brief te sturen naar het adres hierboven vermeld.